אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
חללי מינכן
חללי מינכן
חללי מינכן
חללי מינכן
סג'רה/גנרל לקלרק
סג'רה/גנרל לקלרק
סג'רה/גנרל לקלרק
מחנות קפריסין
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
חטיבת יפתח
דוד ברוך
דוד ברוך
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
גלבוע
גלבוע
גלבוע
חרמון
חרמון
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
יריחו
יריחו
יריחו
יריחו
שד' בן גוריון
יריחו
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
שדרות ירושלים
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
כצנלסון
כצנלסון
דוד ברוך
חטיבת יפתח
אברהם מזרחי
אברהם מזרחי
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
יוספטל
יוספטל
יוספטל
יוספטל
יוספטל
רפאל הכהן
דב הוז
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
אבישי אלשוילי
אבישי אלשוילי
אבישי אלשוילי
אקסודוס
אקסודוס
אקסודוס
אקסודוס
בלפור
בלפור
בלפור
בלפור
בלפור
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הגדוד העברי
הגדוד העברי
הגדוד העברי
הגדוד העברי
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים / העליה ב
החשמונאים / עליה ב 17
יסמין / ביברס
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
פרימן / החשמונאים
צה"ל
צה"ל
אהרון פלדמן
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
ארלוזרוב
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
הכרמל
הכרמל
הסתדרות
הסתדרות
ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי
חזני סולמון
נימרוב
פנקס דוד
פנקס דוד
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך

מסמך מדיניות יזמים

מטרתו המרכזית של מסמך המדיניות היא לרכז את המידע אודות המצב הקיים והמוצע בתחום המרחב הותיק של העיר לוד. מטרה נוספת היא להציג את הידע שנצבר בתהליכי ההתחדשות הקיימים בנוגע למאפייני ומשמעויות הליכי ההתחדשות העירונית השונים, בין בפינוי בינוי ובעיבוי ובין בשיפוץ וחידוש הקיים. על בסיס אלו, בא המסמך להתוות את הדרך להמשך תהליכי ההתחדשות העירונית במרחב העיר הוותיקה ולהנגיש את הכללים העירוניים לקידום תכנון וביצוע של מתחמי התחדשות עירונית.

המסמך מתמקד בשלושה תחומי ליבה, אשר קשרי הגומלין ביניהם מהווים את אבני היסוד של פעילות ההתחדשות העירונית:

תכנון עירוני – ניתוח והבנת המרחב הבנוי והמצב התכנוני הקיים במרחב ההתייחסות. בחינת האזורים שטרם קיבלו מענה תכנוני ומתן המלצות למדיניות לתכנון מיטבי תוך בחינת ההשפעה הצפויה של תוספת היח”ד בתהליכי ההתחדשות על כושר הנשיאה העירוני בהיבט של צרכי ציבור, תחבורה ותשתיות.

חברה –הצגת הליך הליווי החברתי שמבצע צוות הרכזים של “המבואה”, לטיפול באתגרים החברתיים של ההתחדשות העירונית החל מהסברה, דרך ליווי התארגנות והגעה להסכמות דיירים בתהליך התכנון, תהליך בחירת עו”ד מייצג דיירים, וההתקשרות מול היזם. בחינת ההשפעות החברתיות הצפויות מתהליכי ההתחדשות בעיר לבעלי הדירות במתחמים ולתושבי העיר ככלל.

כלכלה – בחינת הישימות של פרויקטים להתחדשות עירונית לאור מאפייני המרחב ועל בסיס הנחיות ברורות לבחינת הכדאיות הכלכלית של התמורות לדיירים למול המטלות הנדרשות למימושו. ובעת הצורך, בחינת האמצעים שיכולה להעמיד הרשות המקומית לשיפור כדאיות כלכלית של פרויקטים אסטרטגיים ואופן השימוש בהם.

בנוסף לתחומי ליבה אלו, מתייחס המסמך להיבטים המשפטיים המרכזיים השזורים בכל תחום.

להורדת המסמך המלא לחצו כאן

דילוג לתוכן