אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
חללי מינכן
חללי מינכן
חללי מינכן
חללי מינכן
סג'רה/גנרל לקלרק
סג'רה/גנרל לקלרק
סג'רה/גנרל לקלרק
מחנות קפריסין
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
חטיבת יפתח
דוד ברוך
דוד ברוך
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
גלבוע
גלבוע
גלבוע
חרמון
חרמון
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
יריחו
יריחו
יריחו
יריחו
שד' בן גוריון
יריחו
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
שדרות ירושלים
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
כצנלסון
כצנלסון
דוד ברוך
חטיבת יפתח
אברהם מזרחי
אברהם מזרחי
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
יוספטל
יוספטל
יוספטל
יוספטל
יוספטל
רפאל הכהן
דב הוז
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
אבישי אלשוילי
אבישי אלשוילי
אבישי אלשוילי
אקסודוס
אקסודוס
אקסודוס
אקסודוס
בלפור
בלפור
בלפור
בלפור
בלפור
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הגדוד העברי
הגדוד העברי
הגדוד העברי
הגדוד העברי
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים / העליה ב
החשמונאים / עליה ב 17
יסמין / ביברס
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
פרימן / החשמונאים
צה"ל
צה"ל
אהרון פלדמן
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
ארלוזרוב
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
הכרמל
הכרמל
הסתדרות
הסתדרות
ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי
חזני סולמון
נימרוב
פנקס דוד
פנקס דוד
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך

זכויות תושבים בהתחדשות עירונית

המבואה – מנהלת עירונית להתחדשות הוקמה עבורכם ולשירותכם התושבים. המבואה הינה גוף ציבורי ומטרתה ללוות את התושבים ולסייע וליזמים בקידום פרויקטים להתחדשות עירונית ותמ”א 38, ולשמור על האינטרסים שלכם.
בעבר היינו עדים למקרים בהם תושבים חותמים על מסמכים והסכמים מחייבים עם יזמים ו”קבלני חתימות” ללא פיקוח ובקרה ובכך עלולים לפגוע בזכויותיהם.
חשוב לנו להביא לתשומת ליבכם כי קיימים סיכונים רבים בחתימה על מסמך או הסכם מחייבים, ללא היוועצות מוקדמת עם אנשי מקצוע או גורמים עירוניים אובייקטיבים.

אנחנו ממליצים שלא לחתום על התחייבות מכל סוג שהוא לפני שנקטתם בפעולות הבאות:
1. פניה למבואה לבדיקה האם הבניין בו דירתכם נמצאת ממוקם באיזור המיועד להתחדשות עירונית.
2. פניה למבואה לבדיקה שהיזם פועל בתיאום עם המדיניות העירונית להתחדשות עירונית והציג את כל האישורים הדרושים בהתאם לכללי המנהלת.
3. התאגדות של כל בעלי הדירות בבניין ומינוי נציגים מטעמכם לניהול הקשר מול המבואה והיזם, בכדי לוודא שהאינטרס שלכם, התושבים, נשמר.
4. מינוי עורך דין בלתי תלוי ממאגר עורכי הדין של המבואה, אשר ייצג את בעלי הדירות בבניין וינהל עבורכם המשא ומתן מול היזם.

המנהלת להתחדשות עירונית נמצאת כאן בעבורכם, התושבים.
במסגרת המנהלת, הקמנו מרכז הכוונה וייעוץ אשר נועד לספק לכם את כל המידע הדרוש לקידום פרויקט להתחדשות עירונית בבניין בו אתם מתגוררים, החל מסיוע בהתאגדות הדיירים, דרך כל שלבי הפרויקט וכלה ברישום הנכס עם גמר הבנייה.
עובדי המנהלת ישמחו לענות לפניותיכם, לסייע לקידום הפרויקט וללוות אתכם לאורך כל התהליך.

דירות הדיור הציבורי שייכות למדינה, אולם כאשר הן לוקחות חלק בפרויקט התחדשות עירונית – פינוי בינוי או תמ”א 38 – היחס אליהן אינו שונה, במובן זה שגם הן יקבלו תמורות בפרויקט ודיירי הדיור הציבורי יוכלו לשוב לדירה החדשה לאחר תום הפרויקט.

זכויות דיירי הדיור הציבורי בפרויקטים של התחדשות עירונית:
• עלויות מעבר דירה על חשבון היזם.
• שכר דירה בדירה החלופית על חשבון היזם.
• גודל הדירה החדשה- יקבע על פי גודל הדירה המקורית וכמות הדיירים. טווח גודלה של הדירה ינוע בין 75-90 מ”ר.
• תשלומי שכר דירה בדירה החדשה יחושבו לפי שטח הדירה המקורי לפני ביצוע הפרויקט.
• תשלומי ועד הבית יהיו מסובסדים על ידי התשלום שיעביר היזם למשרד השיכון והבינוי.

דיירי דיור ציבורי שאינם מעוניינים בפרויקט החדש:
חשוב לדעת שדיירי הדיור הציבורי אינם מחוייבים לחזור להתגורר בפרויקט אם אינם מעוניינים בכך. דייר שלא מעוניין בפרויקט החדש יכול לבחור במעבר לדירת דיור ציבורי אחרת בהתאם לתקרת מחיר הנקבעת על ידי משרד הבינוי והשיכון.
באם הדייר הוא אזרח ותיק המתגורר בדירה ציבורית בת 3 חדרים ויותר, הוא יוכל לבחור במעבר לדירות ציבוריות בבית גיל הזהב ובקבלת מענק מעבר עד 125,000 ₪.

יזמים בפרויקטים של התחדשות עירונית מחויבים על פי החוק להציע לאזרחים ותיקים חלופות נוספות מעבר לקבלת דירה משודרגת במתחם הפרויקט החדש.
חלופות בתוך הפרויקט – במקרה זה, על היזם להציע לבעל הדירה קבלת שתי דירות חדשות ששווין המצטבר דומה לשווי דירת התמורה, או קבלת דירת תמורה ותשלום כספי – היינו קבלת דירת תמורה חדשה ששטחה קטן משטח דירת התמורה בתוספת תשלום כספי עד לשווי דירת התמורה.
חלופות מחוץ לפרויקט – מעבר לדיור מוגן בשווי דומה לשוויה של הדירה החדשה, מעבר לדירה אחרת שירכוש היזם עבור האזרח הוותיק בשווי הדירה החדשה או קבלת פיצוי כספי בשווי הדירה החדשה שתשמש את האזרח לרכוש דירה חלופית בעצמו.

הצעת החלופות נקבעת על פי גילו של האזרח הותיק:

גיל 70-75:
היזם אינו מחויב להציע חלופות, אך, אם תהיה הסכמה במשא ומתן בין בעל הדירה לבין היזם על קבלת אחת מהחלופות שצוינו, הדבר יזכה את הצדדים בפטור ממס.

גיל 75-79:
הבחירה בין החלופות מחוץ לפרויקט לבין החלופות בתוך הפרויקט נתונה ליזם.
• מגורים מחוץ לפרויקט לפי בחירת בעל הדירה- דיור מוגן, דירה חלופית שירכוש הקבלן, דירה חלופית שירכוש בעל הדירה באמצעות פיצוי כספי.
• שתי דירות קטנות בפרויקט החדש- שאחת תשמש ומגורים והשנייה תהווה הכנסה פסיבית לבעל הדירה באמצעות השכרתה.
• דירה חדשה ללא הגדלת שטח, בתוספת כסף מזומן בשווי הפרש השטח.
על מנת לקבל את הצעת החלופות הנ”ל על הדייר להיות בן 75 במועד החתימה מול היזם ולגור בדירה לפחות שנתיים לפני הפינוי.

גיל 80 ומעלה:
הבחירה בין החלופות מחוץ לפרויקט לבין החלופות בתוך הפרויקט נתונה לאזרח הוותיק בעל הדירה.
• קבלת שווי דירת התמורה במזומן לצורך רכישת דירה חליפית
• רכישת דירה חלופית על ידי היזם
• מעבר לדיור מוגן
על מנת לקבל את הצעת החלופות הנ”ל על הדייר להיות בן 80 במועד החתימה מול היזם ולגור בדירה לפחות שנתיים לפני הפינוי.

דילוג לתוכן