אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
חללי מינכן
חללי מינכן
חללי מינכן
חללי מינכן
סג'רה/גנרל לקלרק
סג'רה/גנרל לקלרק
סג'רה/גנרל לקלרק
מחנות קפריסין
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
חטיבת יפתח
דוד ברוך
דוד ברוך
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
גלבוע
גלבוע
גלבוע
חרמון
חרמון
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
יריחו
יריחו
יריחו
יריחו
בן גוריון
יריחו
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
שדרות ירושלים
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
כצנלסון
כצנלסון
דוד ברוך
חטיבת יפתח
אברהם מזרחי
אברהם מזרחי
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
יוספטל
יוספטל
יוספטל
יוספטל
יוספטל
רפאל הכהן
דב הוז
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
אבישי אלשוילי
אבישי אלשוילי
אבישי אלשוילי
אקסודוס
אקסודוס
אקסודוס
אקסודוס
בלפור
בלפור
בלפור
בלפור
בלפור
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הגדוד העברי
הגדוד העברי
הגדוד העברי
הגדוד העברי
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים / העליה ב
החשמונאים / עליה ב 17
יסמין / ביברס
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
פרימן / החשמונאים
צה"ל
צה"ל
אהרון פלדמן
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
ארלוזרוב
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
הכרמל
הכרמל
הסתדרות
הסתדרות
ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי
חזני סולמון
נימרוב
פנקס דוד
פנקס דוד
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך

מידע לתושב על פינוי בינוי ותמ”א 38

פינוי בינוי

בתהליכי פינוי בינוי קיימים שני מסלולים:

מסלול רשויות-  מסלול בו הרשות המקומית בוחרת מתחם המיועד לפינוי-בינוי ומקדמת לגביו תכנית בנין עיר (תב”ע) מפורטת בשיתוף בעלי הדירות, אשר מוגשת לאישור ועדות התכנון. במסלול זה מדובר על מתחם הכולל מספר מבנים במיקום משמעותי בעיר והוא בעל חשיבות עירונית. המימון לתב”ע במסלול זה הינו מתקציבי עירייה או ממשלה. תהליכי התכנון והביצוע לאחר אישור התב”ע ממומנים ע”י היזם שנבחר לפרויקט ע”י בעלי הדירות. כלל התהליך מנוהל ע”י אגף תכנון בעיריית לוד, החברה הכלכלית לוד והמבואה. תהליך התארגנות הדיירים מלווה ע”י המבואה.

מסלול יזמי – מסלול בו יזם או תושבים מעוניינים לקדם פינוי בינוי בבניין או מספר בניינים בעיר. לאחר בדיקות ראשוניות של היתכנות כלכלית תכנונית וחברתי, המבואה תוכל לסייע בקידום תכנית מתאר למתחם אך המימון כולו לאורך כל הדרך ימומן ע”י היזמים.

חשוב לדעת שקיימת העדפה כי תכניות “פינוי-בינוי” בעיר יבוצעו בדרך של בינוי-פינוי- בינוי. בשיטה זו יבנה בניין על שטח ריק בסמוך לבניין הקיים, אליו יעברו בעלי הדירות הישנות ורק לאחר מכן תבוצע הריסה של הבניין הישן והמשך בנייה של בניינים נוספים. ככלל, אנו בודקים אפשרות זו בכל תכנית המקודמת בעיר, ובמידת האפשר הפרויקט יבוצע במתווה זה. 

תמ”א 38

תמ”א 38 מאפשרת תוספת זכויות נקודתית למבנים אשר נבנו לפני 1980 ,והגשת בקשה להיתר בניה ללא הכנת תכנית מפורטת (בהתאם לתקנות תמ”א 38 על תיקוניה).תמ”א 1/38 מאפשרת את חיזוק ועיבוי המבנים הקיימים בהתאם לכללי התמ”א, ואילו תמ”א 2/38 מאפשרת הריסה של המבנים הקיימים ובניית מבנים חדשים במקומם בהתאם לכללי התמ”א.

חשוב לדעת כי המדיניות העירונית נותנת העדפה לביצוע התחדשות עירונית באמצעות תוכניות פינוי בינוי על פני תמ”א 38 בכל מתחם בו זה מתאפשר. בנוסף, חשוב לציין כי תכנית תמ”א 38 תסתיים באופן רשמי בחודש אוקטובר 2022 על פי החלטת מנהל התכנון.

דילוג לתוכן