אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
אילת
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
הנרייטה סולד
חללי מינכן
חללי מינכן
חללי מינכן
חללי מינכן
סג'רה/גנרל לקלרק
סג'רה/גנרל לקלרק
סג'רה/גנרל לקלרק
מחנות קפריסין
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
לאה גולדברג
חטיבת יפתח
דוד ברוך
דוד ברוך
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
גלבוע
גלבוע
גלבוע
חרמון
חרמון
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
ארלוזורוב
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
רחל אלתר
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
שדרות ירושלים
יריחו
יריחו
יריחו
יריחו
שד' בן גוריון
יריחו
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
דוד המלך
שדרות ירושלים
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
כצנלסון
כצנלסון
דוד ברוך
חטיבת יפתח
אברהם מזרחי
אברהם מזרחי
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
חטיבת יפתח
יוספטל
יוספטל
יוספטל
יוספטל
יוספטל
רפאל הכהן
דב הוז
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
פנקס דוד
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
גרינבוים
אבישי אלשוילי
אבישי אלשוילי
אבישי אלשוילי
אקסודוס
אקסודוס
אקסודוס
אקסודוס
בלפור
בלפור
בלפור
בלפור
בלפור
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
בן יהודה
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הברדלסים / יסמין
הגדוד העברי
הגדוד העברי
הגדוד העברי
הגדוד העברי
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החלוץ
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים
החשמונאים / העליה ב
החשמונאים / עליה ב 17
יסמין / ביברס
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
סטרומה
פרימן / החשמונאים
צה"ל
צה"ל
אהרון פלדמן
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
איינשטיין
ארלוזרוב
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
דיזרעאלי
הכרמל
הכרמל
הסתדרות
הסתדרות
ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי
חזני סולמון
נימרוב
פנקס דוד
פנקס דוד
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך
שלמה המלך

מסמך מדיניות תושבים

למסמך המדיניות העירוני מספר מטרות מרכזיות:

 1. ריכוז המידע העירוני – החברתי, התכנוני והכלכלי – הרלוונטי לקידום תהליכי התחדשות עירונית במרחב העיר הוותיקה באופן נגיש ונהיר.
 2. גיבוש מדיניות להתחדשות העירונית במרחב העיר הוותיקה, על מנת שתהווה מדיניות עירונית סדורה לשם ייעול התהליך, שקיפות המידע, שוויון בהליכים והבטחת קידום פרויקטי התחדשות עירונית אשר יועילו לעיר ולתושביה.
 3. יצירת כלי בחינה והערכה של פרויקטים המקודמים במרחב העיר הוותיקה, מתוך הבנת ההשפעה המערכתית של מימושם על המרחב העירוני, מערכות התשתית העירוניות ותרומתם לתהליכים כלכליים, תכנוניים וחברתיים.
 4. הגדרת עקרונות מנחים לשלב הביצוע.


במרכז המסמך עומדים שלושה גורמי מפתח- תכנון, חברה וכלכלה, שמובילים את תכניות ההתחדשות כך שיעמדו קודם כל במטרה העירונית הראשית והיא צמיחה ושיפור איכות החיים של התושבים.

הדיירים הינם בעלי עניין מרכזיים בקידום תהליכי התחדשות עירונית, אשר במסגרתם מתקבלות החלטות בעלות השפעה על איכות חייהם בטווח הקרוב והרחוק.

המטרות החברתיות המרכזיות הן:

 • הגנה על זכויות בעלי הדירות באמצעות הסברה וליווי .
 • שיפור רווחת התושבים באמצעות חידוש המרקם הבנוי, המרחב הציבורי והתשתיות.
 • צמצום פערים בין המרקם הותיק לבין השכונות החדשות ע”י פיתוח בסטנדרט גבוה גם בשכונות הותיקות.
 • הנגשת שירותים עירוניים וכלכליים, חיזוק החוסן הקהילתי והגברת כושר ההתארגנות.
 • גידול האוכלוסיה וציפוף המרקם הותיק, תוך חיזוק האוכלוסיה הקיימת והחדשה.
 • שמירה על מגוון קבוצות האוכלוסייה ויצירת תחושת שייכות למקום.

המטרות הכלכליות המרכזיות הן:

 • יצירת בסיס כלכלי עירוני איתן.
 • משיכת יזמים, משקיעים ותושבים פוטנציאלים שיזרימו לעיר הון פרטי משמעותי לטובת פיתוחה.
 • הגדלת וגיוון היצע התעסוקה בעיר.
 • יצירת הזדמנויות ליזמות מקומית יצירת ודאות כלכלית מקסימלית ליזמים ותושבים.

המטרות התכנוניות המרכזיות הן:

 • יצירת אינטנסיביות עירונית.
 • שידרוג והעצמת מוקדים עירוניים ורחובות ראשיים באמצעות הגדלת הצפיפות ועירוב שימושים.
 • קישוריות ויצירת רחובות פעילים עם מסחר רחוב.
 • חיזוק רשת השטחים הפתוחים הירוקים.
 • נגישות והוספת שטחים לשירות הציבור בסמיכות למגורים.
 • חידוש תשתיות באמצעות תכנון מערכתי לכלל המרחב
 • חידוש מוסדות ציבור ותוספת מרכזי תרבות, פנאי, ספורט ונופש לשירות תושבי העיר.

להורדת המסמך המלא לחצו כאן

דילוג לתוכן